Economia

Notícies econòmiques

Elisava: formant en l’enginyeria que lidera les taxes d’ocupació al país

Segons les darreres dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), l’enginyeria ostenta una de les més elevades taxes d’ocupació entre els titulats universitaris a nivell estatal. A Catalunya, on llur taxa d’activitat supera el 96%, facultats com Elisava ofereixen un innovador Grau especialitzat en una de les branques més sol·licitades: l’Enginyeria de Disseny Industrial. Dotada d’una generosa cartera de sortides i opcions professionals.