Avís legal

AVÍS LEGAL

 1. Dades identificadores

DIGITAL TOGINAMA SL (en endavant L’EMPRESA), és una entitat amb domicili social al carrer Aribau 170, 1r 2a de Barcelona i amb CIF B55299101. El nostre correu és xcatalunya @ xcatalunya.cat .L’EMPRESA està inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona. Tots els continguts del portal web www.xcatalunya.cat són realitzats per L’EMPRESA.

 1. Objecte de l’avís legal i acceptació de l’usuari.

Aquest Avís Legal estableix les condicions d’accés i utilització del portal web www.xcatalunya.cat (en endavant el lloc web), que L’EMPRESA posa a disposició dels usuaris.

Per usuari entenem qualsevol persona que accedeixi o utilitzi el portal web. L’accés utilització del portal web i de qualsevol de les seves pàgines per un usuari, estigui o no registrat com a tal, implica l’acceptació sense condicions per part d’aquest usuari del present Avís Legal.

 1. Modificacions de les condicions de l’Avís Legal

L’EMPRESA podrà, en tot moment i sense previ avís a l’usuari, modificar el present Avís Legal mitjançant la publicació de les esmentades modificacions al portal web. És responsabilitat de l’usuari revisar aquest espai per mantenir-se actualitzat del seu contingut.

 1. Utilització del lloc web.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (lectura de notícia, comentaris i discussions d’aquestes, etcètera) com ara:

 • Utilitzar el portal web, els seus continguts i serveis d’acord amb la Llei, el present Avís Legal, els bons costums i l’ordre públic. Per tant, està prohibit utilitzar el portal web amb finalitats o efectes il·legals o contraris al present Avís Legal, de manera que es perjudiquin els interessos o drets de tercers.
 • No destruir, alterar, deteriorar o inutilitzar les dades, programes o documents que es trobin en el portal web.
 • No suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en el lloc web.
 • No introduir programes, virus, o qualsevol altre dispositiu que causi o pugui causar qualsevol tipus d’alteració en el sistema informàtic de L’EMPRESA o d’empreses col·laboradores d’aquesta.
 • No reproduir, distribuir, ni utilitzar informacions, missatge, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, gravacions, software i, en general, qualsevol classe de material accessible a través del portal web sense autorització de L’EMPRESA

Aquests punts anteriors són merament enunciatius i exemplificadors, de manera que el compromís a fer ús adequat no es limita a aquets.

L’EMPRESA es reserva el dret d’esborrar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte i la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, racistes, xenòfobs, homòfobs, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, segons el seu parer, no resultin adequats per a la publicació. En qualsevol cas, L’EMPRESA no serà responsable de les opinions expressades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

 1. Accés al lloc web

L’accés i/o utilització del portal web per l’usuari es lliure i gratuït.

Tot i això, alguns dels serveis i continguts oferts per L’EMPRESA poden trobar-se subjectes a contractació prèvia i pagament d’un preu en la forma que es determini en les Condicions Generals de Registre i Contractació, les quals es posaran a la seva disposició de forma clara per a coneixement de l’usuari.

En aquest sentit, L’EMPRESA, en un espai a part, podrà establir unes Condicions Particulars d’obligat compliment que regulin la contractació de certs productes o serveis específics que ofereixi a l’usuari a través del lloc web. Per això, abans de contractar els esmentats productes o serveis específics l’usuari haurà de llegir atentament les corresponents condicions particulars creades per l’EMPRESA amb aquesta finalitat.

El registre i la utilització i/o contractació dels productes o serveis que s’ofereixin en el portal web implica l’acceptació de les condicions generals i/o particulars que d’estableixin en la versió publicada per L’EMPRESA en el moment en què es produeixi l’esmentada utilització i/o contractació.

Per a la utilització i/o contractació de determinats productes o serveis oferts per L’EMPRESA en el seu lloc web caldrà que l’usuari es registri i aporti les seves dades personals en un formulari d’usuari, dades que aquest facilitarà voluntàriament. L’usuari serà responsable d’aportar informació vertadera i tindrà l’obligació de mantenir-la actualitzada. El lliurament d’aquestes dades sol·licitades és obligatori i s’entendrà com a expressió inequívoca del consentiment de l’usuari per a la inclusió de les seves dades personals en la corresponent base de dades de L’EMPRESA. En aquest sentit, tota la informació de les dades personals de l’usuari serà recollida i regulada en l’apartat 6 d’aquest Avís Legal.

Els menors de 14 anys no podran registrar-se ni contractar productes i serveis del portal web. Si L’EMPRESA ho detectés, cancel·laria automàticament el registre i impediria l’accés d’aquesta persona a la utilització dels productes, serveis o continguts del portal web.

 1. Protecció de dades personals

En compliment de la legislació de l’Estado español, L’EMPRESA informa l’usuari que les dades personals que se li puguin demanar com a conseqüència del registre i utilització i/o contractació de productes i serveis oferts pel lloc web seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als corresponents fitxers, amb els nivells de seguretat necessaris, amb la finalitat de garantir la protecció de les esmentades dades personals i realitzar la gestió, administració, prestació, ampliació i millora de les seves activitats per oferir-li un servei més personalitzat i eficaç.

 1. Propietat intel·lectual i industrial. Tots els drets reservats

Els codis font, programes d’ordinador, textos, dissenys, imatges, bases de dades, logos, estructura, marques i altres elements del lloc web estan protegits per les lleis i els tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial.

Tots els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual del portal web i dels seus continguts pertanyen, com a autor d’obra col·lectiva o com a cessionària, a L’EMPRESA o, en el seu cas, a terceres persones.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual titularitat de l’EMPRESA i de tercers col·laboradors amb aquesta.

L’usuari que envia informació de qualsevol tipus a L’EMPRESA declara, garanteix i accepta en aquell moment que té dret a fer-ho lliurement, així com que dita informació no vulnera cap dret de propietat intel·lectual, de marca, de patent, secret comercial o qualsevol altre dret de terceres persones, que dita informació no té caràcter confidencial i que dita informació no crearà cap perjudici a tercers. Així, doncs, l’usuari reconeix, de manera expressa, assumir la responsabilitat de la informació i imatges que subministri. El lloc web no assumeix cap responsabilitat sobre el contingut d’aquestes comunicacions.

L’usuari té la possibilitat de visualitzar tots els elements del portal web, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o de qualsevol altre dispositiu electrònic o suport físic, sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat.

L’EMPRESA proporciona l’accés a informacions, serveis, programes o dades a internet que puguin pertànyer a terceres persones, tot i que en aquest cas L’EMPRESA no es fa responsable d’aquestes continguts ni de les reclamacions que se’n puguin derivar de la qualitat, fiabilitat, exactitud o correcció d’aquests.

D’acord amb la previsió de l’article 32.1 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, L’EMPRESA s’oposa de manera expressa a la utilització de qualsevol contingut d’aquest lloc web amb la finalitat de realitzar ressenyes o revistes de premsa (press-clipping) excepte que es disposi del consentiment exprés de L’EMPRESA.

L’EMPRESA té la potestat de decidir quan una informació subministrada per un usuari va contra les polítiques i l’esperit del lloc web i, en conseqüència, quan és necessari eliminar-la.

 1. Missatges publicitaris

Els continguts fixats en aquest portal web conformen una obra única i són posats a disposició de l’usuari per part de L’EMPRESA. La voluntat de l’usuari d’accedir a aquests espais suposa també l’acceptació incondicional de rebre els missatges publicitaris inclosos en aquesta, independentment del seu format. L’usuari, en el moment de sol·licitar l’accés al portal web de L’EMPRESA, coneix, assumeix i atorga el seu consentiment a que aquest portal web es finança principalment amb els ingressos privats derivats dels missatges publicitaris que conté aquesta. En conseqüència, queda prohibit per L’EMPRESA que qualsevol usuari que vulgui accedir i rebre els continguts d’aquesta pàgina web instal·li qualsevol tipus de software o tecnologia que permeti dissociar la recepció simultània de continguts informatius i serveis dels missatges publicitaris continguts en la mateixa pàgina Web.

En cas que el contingut de la present estipulació no sigui respectat, L’EMPRESA es reserva el dret a denegar a l’usuari l’accés a aquest portal pel temps que lliurement estimi així com l’exercici de les accions civils i fins i tot penals que corresponguin en defensa dels seus legítims interessos.

 1. Enllaços de tercers

En el cas en què en el portal web es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’internet, L’EMPRESA no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas L’EMPRESA assumirà cap mena de responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda al capdavant dels hipervincles i altres llocs d’Internet.

L’objectiu d’aquests enllaços no és altre que informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema concret, i la inclusió d’un enllaç no implica la aprovació de la pàgina web enllaçada per part de L’EMPRESA.

L’EMPRESA només autoritza cites als seus continguts en altres llocs web, sempre que siguin respectuosos, compleixin la legislació vigent i en cap cas reprodueixin, sense la deguda autorització, els continguts de L’EMPRESA.

 1. Utilització de galetes

Aquest portal web utilitza galetes, per la qual cosa us demanem que llegiu atentament la nostra Política de Cookies

 1. Limitació de responsabilitat de L’EMPRESA

L’EMPRESA farà el possible per oferir la informació continguda en el portal web de forma veraç i sense errades. Si en algun moment es produís alguna errada d’aquest tipus, aliè en tot moment a la voluntat de L’EMPRESA, es corregiria immediatament tant bon punt aquesta en tingui coneixement.

L’EMPRESA no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de l’ús de la informació continguda en el seu portal web.

L’EMPRESA tampoc garanteix la disponibilitat permanent d’accés a la pàgina web o als serveis que aquesta ofereix, per la qual cosa queda especialment eximida de responsabilitat per deficiències de servei imputables al centre servidor o a xarxes de connexió així com pels danys de qualsevol virus informàtic o que algun programa maliciós pogués causar.

Tenint en compte que part del contingut del lloc web té l’origen en d’altres usuaris, L’EMPRESA no pot garantir la correcció o exactitud dels continguts bolcats ni de les comunicacions emeses pels usuaris, ni tampoc la qualitat, seguretat o legalitat del que s’ofereix en el lloc web. Per tant, l’usuari reconeix i accepta que la utilització del portal web, així com la prestació dels serveis i l’adquisició d’aquests, es realitza, totalment, sota el seu risc i sota la seva responsabilitat.

 1. Comunicacions

Per qualsevol dubte, suggeriment o reclamació en relació al present Avís Legal, i per a qualsevol comunicació que calgui entre L’EMPRESA i l’usuari, aquest haurà de dirigir-se al Servei d’Atenció al Client mitjançant correu electrònic a xcatalunya@xcatalunya.cat , o bé mitjançant comunicació escrita dirigida al Departament d’Atenció al Client de L’EMPRESA, situat a Barcelona, al carrer Aribau, 170, 1r 2a.

Les comunicacions de L’EMPRESA amb l’usuari es realitzaran d’acord amb les dades aportades per aquest i que constin en el registre de l’EMPRESA. L’usuari no pot utilitzar el portal web o eines de comunicació per recopilar adreces, enviar publicitat massiva o incomplir el present Avís Legal o la política de privacitat. L’EMPRESA pot revisar o filtrar els missatges dels usuaris per controlar les activitats malicioses o el contingut prohibit.

 1. Accions legals

L’EMPRESA es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per a la utilització inadequada del seu portal web i dels seus continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

 1. Llei aplicable i jurisdicció

El present Avís Legal serà interpretat i es regirà per les seves pròpies clàusules i per la legislació espanyola i europea vigent.

Per a qualsevol controvèrsia que l’EMPRESA i l’usuari poguessin tenir, les parts se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.